narahatlıq

narahatlıq
is.
1. Rahatlıq olmayan hal, rahatlığı pozan şey. TU yerdən çox sürətlə qopsa da, sərnişinlər heç bir narahatlıq hiss etmir(dilər). M. İ..
2. Sıxıntı hissi, həyəcan, təlaş, nigarançılıq, təşviş. <Mollayev> Aslanovla qabaqlaşanda, həmişə nədənsə ürəyində anlaşılmaz bir narahatlıq duyurdu. M. Hüs.. Əfruz bacının narahatlığı Mədədin narahatlığını daha da artırır, onu belə götür-qoy etməyə məcbur edirdi. S. R.. Narahatlıq keçirmək – bax narahat olmaq («narahat» da). Qəhrəman özü də başqa uşaqlar kimi narahatlıq keçirir. S. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • təşviş — ə. narahatlıq, təlaş, qorxu …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • iztirab — is. <ər.> Təlaş, təşviş, daxili həyəcan, narahatlıq, mənəvi əziyyət, nigarançılıq. Böylə əldən getdiyim gər bilsə yar əldən gedər; İztirabım görsə bəhri bikənar əldən gedər. Qövsi. <Arif Xavərə:> Sorma, heç sorma, nazənin Xavər! Məni… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • səksəki — is. Həyəcan, iztirab, təşviş, təlaş, narahatlıq. <Şəhrəbanu xanım:> Xanpəri, mən də onun cadusunun gücünü eşitmişəm. Amma genə bir az səksəkiyəm, etdiyi işlərdən heç bilirsənmi? M. F. A.. Sayad bacının ana ürəyi həmişə səksəkədə idi. M. Hüs …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • səksəkə — is. Həyəcan, iztirab, təşviş, təlaş, narahatlıq. <Şəhrəbanu xanım:> Xanpəri, mən də onun cadusunun gücünü eşitmişəm. Amma genə bir az səksəkiyəm, etdiyi işlərdən heç bilirsənmi? M. F. A.. Sayad bacının ana ürəyi həmişə səksəkədə idi. M. Hüs …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əşüş — (Cəlilabad, Yardımlı) təşviş, narahatlıq ◊ Əşüşə olmağ – təşvişə düşmək. – Siftə camahatin hamisi əşüşdə oldi (Cəlilabad) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • qarağaydı — (Qazax) nigarançılıq, narahatlıq. – Qarağaydı canımı alıf, uşaxlar gəlif çıxmadı çöldən …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • qələq — ə. rahatsızlıq, narahatlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • təxlif — ə. 1) xalisliyini pozma; qarışdırma; 2) təşviş, narahatlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • anlaşılmaz — sif. Başa düşülməyən və ya başa düşülməsi çətin olan, mənası aydın olmayan. Anlaşılmaz söz. Anlaşılmaz fikir. Kütlə üçün yazılan kitablarda qəliz və anlaşılmaz sözlər işlətməməli. – Gecə yarısı avam camaat məclislərə dolub, mollanın ərəbcə dediyi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • başağrısı — is. Əziyyət, narahatlıq. Başağrısı da olur, amma bu barədə bir neçə söz deməyi lazım görürəm. C. M.. Başağrısı çəkmək – zəhmət çəkmək, əziyyət çəkmək. <Vidadi:> A Pənah, insan yəni axırda ölməyəcək? Bu beş gün dünyanın cahü cəlalı üçün bu… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”